Ô nhiễm môi trường tăng, các bệnh hô hấp tăng

Ô nhiễm môi trường tăng, khiến số trẻ nhập viện do các bệnh hô hấp tăng. Số liệu do dự án APPH (nghiên cứu hộ dân ở Thành phố Hồ Chí Minh) công bố vào ngày 25/03.

Theo khảo sát này, nồng độ bụi, Ozone, NO2 và SO2 cao có liên hệ với sự gia tăng nhập viện do các bệnh hô hấp ở trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Tỉ lệ phần trăm của bệnh viêm phổi và phế quản có chiều hướng gia tăng; Ozone gây ảnh hưởng nhiều hơn bụi.

Dự án APPH đã chú ý đến tình trạng ô nhiễm gây ảnh hưởng và tác động đến người nghèo. Nguyên do là người nghèo tiếp xúc nhiều nguồn phơi nhiễm (bệnh nghề nghiệp, giao thông, nơi cư trú), các cơ sở sản xuất qui mô nhỏ; sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong đun nấu.

Ngoài ra, người nghèo còn chịu tác động bởi chế độ dinh dưỡng thiếu thốn, tỉ lệ mắc bệnh cao do nghèo nên không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Một nguồn ô nhiễm khác cũng được dự án APPH lưu ý là, trong các hộ gia đình được khảo sát, hút thuốc chiếm tới 61%, đốt nhang chiếm tới 78,5% tổng số. Đây là những nguồn ô nhiễm không khí chính. Các nguồn khác như đun nấu rất ít.

Dự án APPH do UBND TP.HCM, Sở khoa học Công nghệ & Môi trường TP.HCM xây dựng, phối hợp nhóm chuyên gia môi trường nước ngoài, Sở Y tế TP.HCM, Chi cục Bảo vệ Môi trường TP.HCM, cục Thống kê TP.HCM cùng thực hiện.