Thực phẩm chức năng: hiểu đúng, làm đúng và dùng đúng

Đó là chủ đề của Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2008. TS Nguyễn Thanh Phong, Cục phó Cục An toàn VSTP, cho biết, chủ đề của tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2008 tập trung vào thực phẩm chức năng vì hiện nay, rất nhiều người tiêu dùng đang hiểu sai, dùng sai về sản phẩm này.

Theo TS Phong, thực phẩm chức năng vốn là một sản phẩm tốt, hỗ trợ cho việc phục hồi, duy trì hoặc tăng cường chức năng nào đó của một hoặc nhiều bộ phận cơ thể, ngoài ra có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ bệnh tật…

Tuy nhiên, do thực phẩm chức năng mới phổ biến ở Việt Nam trong vài năm gần đây, nên dù Bộ Y tế đã ban hành thông tư hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng nhưng công tác quản lý loại sản phẩm này ở nước ta còn tồn tại nhiều bất cập. Sự hiểu biết của người tiêu dùng và một số lượng cán bộ tham gia quản lý về thực phẩm chức năng còn nhiều hạn chế… Đây chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều người tiêu dùng hiểu sai và dùng sai về thực phẩm chức năng.

Trong đó, chủ yếu là quá tin dùng, coi thực phẩm chức năng như một “thần dược” chữa bệnh, tăng cường sức khoẻ nên đã quá lạm dụng. Thực tế, thực phẩm chức năng cũng như bất cứ sản phẩm nào khác đều phải dùng đúng chỉ định, theo khuyến cáo thì mới mang lại tác dụng cao nhất.

Bên cạnh tình trạng hiểu sai, dùng sai về thực phẩm chức năng, vẫn còn hiện tượng một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng chưa đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn tham gia sản xuất, kinh doanh, hoặc chưa công bố tiêu chuẩn sản phẩm mà đã đưa các sản phẩm thực phẩm chức năng ra thị trường cho người tiêu dùng. Hoặc vì lợi nhuận và do nhận thức còn hạn chế mà nhiều cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tiến hành quảng cáo quá tác dụng, quảng cáo sai lệch so với công bố về vai trò tác dụng của thực phẩm chức năng hoặc quảng cáo khi chưa được cơ quan y tế thẩm định nội dung… càng khiến người dân tin dùng, “thần tượng hoá” các sản phẩm này.

Vì thế, để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, tác dụng của TPCN đối với sức khoẻ con người; nâng cao hiệu quả của công tác quản lý an toàn thực phẩm của loại thực phẩm này; hạn chế sự hiểu sai, dùng sai và vi phạm quy định trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng; Cục ATVSTP đã lấy chủ đề “Thực phẩm chức năng: hiểu đúng, làm đúng và dùng đúng” làm chủ đề cho tháng hành động vì chất lưlợng VSATTP năm 2008.