Chương trình “Vì một Hạ Long xanh”

“Vì một Hạ Long xanh” là tên của chương trình vừa được phát động vào ngày 02/03, tại làng chài Vung Viêng trên vịnh Hạ Long (thuộc phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Chương trình nhằm khuyến khích người dân và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên vịnh Hạ Long tự giác và tích cực thu gom rác thải trên vịnh, nhất là tại các địa bàn có cư dân sinh sống.

Chương trình này do Ban Quản lý vịnh Hạ Long phối hợp thực hiện với 3 công ty du lịch: Indochina Junk, Footprint và Tropical Sail. Từ đây đến năm 2010, chương trình sẽ thực hiện những công việc để cải thiện môi trường tại các làng chài trên vịnh Hạ Long; tiến hành điều tra đánh giá tác động của đội tàu du lịch ảnh hưởng tới môi trường vịnh Hạ Long; định hướng nghề nghiệp bền vững cho người dân sinh sống trên vịnh; xây dựng các trường học nhà bè nổi cho các khu vực dân cư trên vịnh.

Ngay trong lễ phát động, chương trình đã tặng hơn 50 thùng rác nhựa cho tất cả các hộ gia đình tại làng chài Vung Viêng. Dự kiến trong năm 2008, chương trình sẽ xây dựng 1 ngôi trường nổi trị giá 250 triệu đồng, thay cho ngôi trường cũ đã xuống cấp khá trầm trọng ở làng chài Vung Viêng.