Xử lý nước nhiễm dầu bằng công nghệ sinh học

Kho K99 (Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần) là kho đầu nguồn trữ lượng lớn, lưu lượng tiếp nhận, cấp phát hàng trăm tấn xăng, dầu, mỡ các loại mỗi năm. Bên cạnh đó, kho còn tổ chức pha chế xăng A80 để cấp phát cho các đơn vị toàn quân. Số lượng xăng, dầu, mỡ luân chuyển lớn nên nước thải nhiễm dầu đáng kể cần phải xử lý an toàn để bảo đảm môi trường kho và khu vực xung quanh.

Từ năm 2001, cùng với việc xây dựng cơ bản, Kho K99 được đầu tư đồng bộ hệ thống công nghệ xử lý chất thải nhiễm dầu đạt tiêu chuẩn theo quy định, bao gồm hệ thống bể chứa, chuyển tải, bể lắng lọc và bể xử lý sinh học.

Toàn hệ thống gồm 7 bể, thiết bị bơm hút, nạo vét nhuyễn thể lắng lại sau lọc. Công nghệ xử lý nước nhiễm dầu và hệ thống do Viện Khoa học công nghệ sinh học (Bộ Khoa học-Công nghệ) thiết kế, áp dụng công nghệ xử lý bằng vi sinh đưa vào hoạt động từ năm 2002.

Quy trình xử lý gồm: Bơm nước từ bể thu váng lên tháp, để lắng 24 giờ; sau đó mở van cho nước xuống các bể từ 1 đến 4, khi nước vào đầy các bể, cách mặt từ 15cm đến 20cm đóng van xả; cho chế phẩm sinh học dạng viên vào các bể chứa, ngâm xử lý từ 7 đến 10 ngày.

Sau đó chuyển tải nước xử lý lần một qua các bể còn lại với mức nước đầy 0,9m, tiếp tục rắc các chế phẩm sinh học để xử lý. Tiếp đó, sử dụng các thiết bị khuấy, sục khí tiến hành tại các bể, thời gian sục liên tục 36 giờ, cứ 6 giờ nghỉ khoảng 30 phút. Sau 24 giờ tiếp tục bổ sung vào các bể các chế phẩm sinh học. Kết thúc quá trình sục khí, mở van xả nước ra bể xử lý sinh học lần cuối; nước sau xử lý đạt các thông số theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Khoa học-Công nghệ, có thể đưa ra môi trường xung quanh.

Sau hơn 5 năm vận hành, hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu của kho hoạt động ổn định. Việc áp dụng công nghệ sinh học để xử lý triệt để nước thải nhiễm dầu góp phần giúp Kho K99 giảm mức độ ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.