Cà kheo

ThienNhien.Net – Cà kheo (Recurvirostridae) thuộc bộ choi choi (Charadriiformes), có kích thước trung bình hay bé, cổ dài, chân và cánh cũng rất dài. Chúng sống chủ yếu ở những sinh cảnh trống trải, như bờ sông, biển, hồ, bãi triều, bãi lầy nơi có cỏ và thực vật thủy sinh, những chỗ nước nông.