Đất khô

ThienNhien.Net – Những vùng đất khô cằn là nơi có lượng mưa hằng năm nhỏ hơn 2/3 sự bay hơi tiềm ẩn, bao gồm đất canh tác, đất bỏ hoang, các đồng cỏ, savan, vùng bán sa mạc và các sa mạc thực sự. Các hệ thống đất khô cằn là nơi sinh sống của hơn 2 triệu người trên thế giới nhưng chiếm tới 41% diện tích đất đai. Do hạn chế nguồn nước nên phần nhiều diện tích đất khô cằn chỉ phù hợp với việc chăn thả gia súc. Có đến phân nửa số gia súc trên thế giới sinh sống ở đây. Mặc dù vậy, người ta vẫn tận dụng để trồng cấy trên 1/4 diện tích đất này. Theo dự báo, nguồn nước ngọt ở những vùng khô cằn vẫn đang tiếp tục giảm và sẽ có khoảng 10-20% diện tích đất khô cằn bị suy thoái. Điều kiện kinh tế xã hội của cư dân ở những vùng đất khô cằn (90% là nước đang phát triển) luôn kém hơn những nơi khác.(Bức ảnh chụp một cánh đồng khô cạn ở Việt Nam).

dat kho