Vòng xe – vòng đời

ThienNhien.Net – Cuộc sống với bao lo toan thường nhật làm con người ta thoáng chốc có thể quên đi những quy định của pháp luật. Nhưng sự khắc nghiệt của cuộc sống với những đòi hỏi về cơm áo gạo tiền vẫn buộc họ có lúc phải làm những việc cho dù biết đó là vi phạm. Đáng trách hay đáng thương trong những hoàn cảnh ấy – khi cái nghèo cứ mãi đeo đuổi.

Gắng sức