Cà Mau: Phát triển khai thác đánh bắt thủy hải sản

Năm 2008, tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ phát triển ngành khai thác đánh bắt thủy hải sản. Tỉnh phấn đấu đạt sản lượng khai thác thủy sản biển 134.000 tấn các loại, trong đó có 11.000 tấn tôm, tương đương so với kế hoạch năm 2007.

Cà Mau hiện có 3.579 phương tiện khai thác đánh bắt thủy sản trên ngư trường, tổng công suất 341.458 CV với gần 30.000 lao động làm nghề, trong đó tàu công suất 90 CV trở lên đủ điều kiện đánh bắt xa bờ 1.137 chiếc, tổng công suất 274.918 CV gồm: cào (lưới kéo), lưới rê, lưới vây, câu mực, câu mồi…

Cà Mau tập trung đầu tư phát triển khai thác xa bờ bằng các nghề, công nghệ đánh bắt tiên tiến trên cơ sở điều tra, đánh giá diễn biến trữ lượng nguồn lợi thủy hải sản trên ngư trường và quy hoạch cơ cấu ngành nghề phù hợp, phát triển các cụm kinh tế biển – đảo, ven biển như: Sông Đốc, Khánh Hội, Cái Đôi Vàm, Rạch Gốc… nối liền đường bộ phục vụ vận chuyển hàng hóa thủy sản.

Tỉnh sắp xếp, chuyển đổi ngành nghề phương tiện công suất nhỏ, giảm dần áp lực đánh bắt ven bờ; đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển, cụm đảo; phối hợp với các trường chuyên ngành tăng cường đào tạo nguồn nhân lực lao động biển, nhất là đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên tàu cá, chuyển giao công nghệ khai thác tiên tiến, kiến thức và công nghệ bảo quản sản phẩm sau thu hoạch cho ngư dân.

Tỉnh quản lý chặt chẽ việc đóng mới, cấp giấy phép khai thác tàu cá, tránh tình trạng ngư dân tự phát đóng mới tàu công suất nhỏ làm những nghề sát hại nguồn lợi thủy sản, phân cấp cho huyện, xã quản lý phương tiện tàu cá công suất dưới 20 CV và khai thác tuyến biển ven bờ; đồng thời hình thành và phát triển các trung tâm nghề cá lớn, các làng cá ven biển gắn với đầu tư đồng bộ và đưa vào khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng ven biển phục vụ cho hoạt động dịch vụ nghề cá.

Trước mắt, tỉnh Cà Mau đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng các dự án công trình cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão đã có ven biển, cảng cá Hòn Khoai, khu dịch vụ cơ sở hạ tầng nghề cá Hòn Chuối, tạo điều kiện phát triển các dịch vụ khai thác thủy hải sản, nhất là khai thác thủy hải sản xa bờ./.