Nghiêm cấm buôn bán chất thải y tế nguy hại

Ngày (17/12), Chính phủ đã ban hành Quy chế bổ sung Quy định về quản lý chất thải y tế.

Theo đó, nghiêm cấm các hành vi: thải các chất thải y tế (CTYT) nguy hại chưa được xử lý, tiêu hủy chưa đạt tiêu chuẩn vào môi trường; xử lý và tiêu hủy CTYT nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật và không đúng nơi quy định; hành vi buôn bán và tái chế chất thải nguy hại.


Theo Quy chế mới, ngoài công nghệ thiêu đốt trong lò đốt như hiện nay, còn có thể sử dụng công nghệ khử khuẩn bằng hơi nóng ẩm, thiết bị khử khuẩn bằng vi sóng và các công nghệ xử lý khác làm cho CTYT không còn tác nhân về vi sinh gây bệnh và khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường. Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao và chất thải lây nhiễm nếu sau khi được xử lý bằng phương pháp tiệt khuẩn bằng nhiệt ướt, vi sóng hoặc các công nghệ hiện đại khác đạt tiêu chuẩn thì có thể xử lý như chất thải thông thường và có thể tái chế.


Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới, trong các loại CTYT, có 85% CTYT không lây nhiễm, 10% lây nhiễm và 5% rất độc hại. Nếu đốt hết CTYT thì sẽ gây ra những khí thải, khí độc hại làm ô nhiễm môi trường, nhất là nhựa có chứa Clo. Vì vậy khâu phân loại, thu gom CTYT phải theo đúng quy trình. Người làm phát sinh chất thải phải thực hiện phân loại ngay tại nơi phát sinh. Từng loại chất thải phải đựng trong các túi và thùng có mã mầu kèm biểu tượng theo đúng quy định. Các CTYT nguy hại không được để lẫn trong chất thải thông thường. Nếu vô tình để lẫn CTYT nguy hại vào chất thải thông thường thì hỗn hợp chất thải đó phải được xử lý và tiêu huỷ như CTYT nguy hại.