Xây dựng khu bảo tồn Sao la

Phân viện điều tra quy hoạch rừng Trung Trung bộ phối hợp Chi cục Kiểm lâm TT-Huế vừa tổ chức hội thảo về dự án đầu tư xây dựng khu bảo tồn Sao la trên địa bàn tỉnh TT-Huế.

Dự án này được bắt đầu thực hiện vào năm 2008 và kết thúc giai đoạn 1 vào năm 2015, với sự tài trợ của dự án Hành lang xanh thuộc tổ chức WWF. Dự án thực hiện tại vùng thượng nguồn Hữu Trạch, nằm ở địa bàn hai xã Hương Nguyên (A Lưới) và Thượng Quảng (Nam Đông) với tổng diện tích trên 12 ngàn héc ta.

Đây là nơi đã phát hiện được nhiều cá thể Sao la và các loài thú móng guốc khác như Mang lớn, Mang Trường Sơn…

Khu bảo tồn Sao la được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí dự kiến trên 11 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng, chương trình bảo vệ rừng, phục hồi rừng, nghiên cứu khoa học và tuyên truyền vận động. Trong đó vốn ngân sách chiếm 64%, còn lại là vốn tài trợ.

Bên cạnh việc bảo tồn Sao la, khu bảo tồn sẽ góp phần bảo vệ các mẫu rừng nhiệt đới núi thấp, phục hồi phát triển hệ thống động thực vật điển hình được phân bố tại đây; góp phần tăng khả năng phòng hộ, giữ đất, giữ nước của rừng.