Nhựa phân hủy nhanh

Các nhà khoa học thuộc Đại học Cornell (Mỹ) đã sáng chế một loại nhựa mới gọi là nhựa nanohybrid, có thể phân hủy nhanh hơn nhiều so với các loại nhựa có nguồn gốc dầu mỏ đang được sử dụng phổ biến hiện nay.

Loại nhựa trên là một dạng cải tiến của polyhydroxybutyrate (PHB), loại nhựa có thể phân hủy bằng phương pháp sinh học được tạo ra từ vi khuẩn.

Dù đã được sản xuất thương mại vào thập kỷ 80, PHB chỉ được sử dụng hạn chế do tính dễ gãy và khả năng phân hủy không thể đoán trước.

Trong nghiên cứu của mình, các nhà khoa học Mỹ đã so sánh độ chắc và khả năng phân hủy của PHB thô và PHB được cải tiến.

Kết quả cho thấy PHB được cải tiến chắc hơn và phân hủy nhanh trong vòng 7 ngày trong khi PHB thông thường gần như không phân hủy.