Xây dựng khu dự trữ sinh quyển quốc tế mũi Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với UNESCO Việt Nam xây dựng hồ sơ Khu dự trữ sinh quyển quốc tế Mũi Cà Mau với diện tích 368.321 ha, dân số hơn 225 ngàn người.

Khu dự trữ sinh quyển quốc tế Mũi Cà Mau thuộc địa bàn huyện Ngọc Hiển, U Minh, Trần Văn Thời.

Vùng lõi Khu bảo tồn sinh quyển quốc tế Mũi Cà Mau thuộc Vườn quốc gia U Minh hạ, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau và vùng rừng đặc dụng.

Độc đáo của Khu dự trữ sinh quyển quốc tế Mũi Cà Mau là vùng sinh thái Bãi Bồi, rừng ngập mặn Cà Mau, vùng ngập lợ rừng tràm U Minh hạ, vùng sinh sản thủy sản vịnh Thái Lan.