Con kênh…đen đen

ThienNhien.Net – Không biết đến khi nào những dòng kênh ô nhiễm trong lòng các đô thị này mới tìm lại được màu xanh thuở ban đầu. Điều đó thật khó. Tốc độ tăng dân số chóng mặt tại các đô thị hiện nay cộng với ý thức kém của một bộ phận dân cư không nhỏ khiến ngày càng nhiều kênh rạch bị "cống hóa". Chúng bị tước đi những chức năng cơ bản của mình và biến thành nguồn ô nhiễm. Bởi vậy, cũng không có gì lạ khi thủ đô Hà Nội lại là một trong những ổ bùng phát dịch tiêu chảy cấp trong thời gian qua. Hà Nội nói riêng và các đô thị nói chung vẫn còn nhiều con kênh đen đen lắm.

Ô nhiễm nước