Tự bảo vệ mình

ThienNhien.Net – Mũ bảo hiểm sinh ra để bảo vệ con người. Ở nhiều nước, người dân đã ý thức được điều đó và tự giác đội mũ bảo hiểm để tự bảo vệ mình. Chẳng phải sức khỏe và tính mạng con người là quan trọng nhất sao? Vậy mà nhiều người Việt Nam vẫn chưa thấu điều ấy. Nhìn vào bức ảnh này, ai bảo rằng thói quen không thể thay đổi.

Mũ bảo hiểm