Hà Nội triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường không khí

Từ việc xác định 12 nguồn gây ô nhiễm không khí chính của Thủ đô, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều biện pháp quản lý, cải thiện môi trường không khí trên địa bàn.

Từ việc xác định 12 nguồn gây ô nhiễm không khí chính của Thủ đô, Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã và đang triển khai nhiều biện pháp quản lý, cải thiện môi trường không khí trên địa bàn.

Nguồn: