Việt Nam vào chung kết giải Năng lượng bền vững toàn cầu 2010

ThienNhien.Net – Với ý tưởng táo bạo biến chất thải thành nguồn năng lượng sạch thông qua sử dụng công nghệ khí sinh học, Dự án khí sinh học Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hợp tác với Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) đã lọt vào chung kết giải Năng lượng bền vững toàn cầu 2010.


Khởi xướng từ năm 2003, mục tiêu của Dự án là xây dựng 168.000 công trình khí sinh học vào cuối năm 2012 nhằm thay thế nhiên liệu hóa thạch và củi đun, và qua đó đưa mô hình ra nhân rộng cho đông đảo người dân.

Với chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả là kết hợp đào tạo các nhóm xây dựng khí sinh học chuyên nghiệp cùng chiến dịch tiếp thị và tuyên truyền rộng rãi được thiết kế nhằm kích cầu…, Dự án đã có được những thành công bước đầu.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị 16/06, tính đến năm 2009, hơn 78.000 công trình khí sinh học đã được xây dựng, ước tính lượng khí thải cácbon đã giảm được khoảng 167.000 tấn/năm, mang lại lợi ích cho hơn 390.000 người dân.

Từ những hiệu quả này, Dự án khí sinh học Việt Nam đã lọt vào chung kết giải Năng lượng bền vững toàn cầu 2010. Đây là giải thưởng được sáng lập năm 2001, nhằm khuyến khích việc sử dụng rộng rãi năng lượng bền vững của địa phương để giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu và xóa đói giảm nghèo.

Cho đến nay, giải thưởng đã trao cho hơn 120 cá nhân, tổ chức của Anh và các nước đang phát triển.