Khoa học và công nghệ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp

Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Hội nghị KH&CN phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh phía Bắc, diễn ra ngày 25/10/2007 ở Hà Nội, đến nay, tỉ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất, tưới tiêu, thu hoạch và xay xát lúa đã đạt từ 70% đến 95%, giúp giảm sức lao động cho nông dân và tăng giá trị sản xuất nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cao Đức Phát, đánh giá cao vai trò của KH&CN trong việc góp phần gia tăng sản lượng lương thực và giá trị sản xuất nông nghiệp. Trong giai đoạn 2000-2006, sản xuất nông nghiệp của các tỉnh miền Bắc đã đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 4%, đưa giá trị sản xuất nông nghiệp từ 41.300 tỷ đồng năm 2000 lên gần 51.900 tỷ đồng vào năm 2006.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong hai năm 2006-2007, nhiều công trình nghiên cứu KH&CN và khoa học kỹ thuật đã được ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp như tạo giống cây trồng, vật nuôi, bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch bằng công nghệ sinh học, bảo vệ đất trồng trọt bằng cách sử dụng vật liệu hữu cơ để che phủ; chế tạo máy gieo cấy, máy thu hoạch lúa.

Để tăng giá trị sản xuất và nâng cao chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp trong bối cảnh diện tích đất trồng trọt và lực lượng lao động đang có xu hướng giảm, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng giải pháp hàng đầu hiện nay là phải tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp và hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp.