Xử lý ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp Đà Nẵng

UBND TP vừa yêu cầu Công ty Liên doanh Massda (đơn vị chủ đầu tư KCN Đà Nẵng) phải hoàn tất trạm xử lý nước thải tập trung trong năm 2007 theo đúng cam kết, đồng thời phải kiểm soát được vị trí đấu nối nước thải của từng đơn vị vào hệ thống chung và các đơn vị hoạt động trong KCN, thực hiện các biện pháp xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại C trước khi thải ra cống chung của KCN.

Theo kết quả thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, các chỉ tiêu BOD5, COD, P tổng tại KCN này vượt tiêu chuẩn quy định dưới 2 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 50m3/ngày đến dưới 5.000m3/ngày, việc xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho  phép 2 lần.

Từ cơ sở đánh giá nêu trên, UBND TP cũng yêu cầu UBND quận Sơn Trà và BQL các KCN & Chế xuất Đà Nẵng phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành luật bảo vệ môi trường của các đơn vị trong KCN, buộc phải thực  hiện đúng các nội dung đã cam kết trong cam kết đạt tiêu chuẩn môi trường và chỉ có phép các đơn vị đầu tư đi vào hoạt động khi đã thực hiện đúng các nội dung bảo vệ môi trường đã được cấp phép theo quy định phân cấp.

Đồng thời xem xét và giải quyết nguyện vọng của nhân dân địa phương là được lắp đanh đậy mặt cống và có kinh phí nạo vét thường xuyên để đảm bảo vệ sinh và tiện lợi cho việc sinh hoạt đi lại.