Xây dựng mô hình khu công nghiệp thân thiện môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 23/04, tại Hải Phòng, Bộ Công Thương phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo "Nghiên cứu, xây dựng mô hình mạng lưới khu công nghiệp hài hòa an sinh nông thôn, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững". Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, các chuyên gia đầu ngành, nhà nghiên cứu và một số doanh nghiệp.

Hiện cả nước có khoảng 219 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 61.470 ha. Song việc phát triển các khu công nghiệp còn thiếu bền vững, chưa đi đôi với bảo vệ môi trường. Nhiều dự án ở các khu công nghiệp chưa xử lý tốt các chất thải rắn, chất thải lỏng và khí thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an sinh xã hội, nhất là đối với người nông dân sống gần kề các khu công nghiệp.

Để xây dựng khu công nghiệp thân thiện môi trường, các nhà khoa học, quản lý cho rằng: Phải hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống quản lý và bảo vệ môi trường ở khu công nghiệp; lồng ghép vấn đề quy hoạch khu công nghiệp với quy hoạch môi trường; áp dụng công nghệ sạch, ít tiêu thụ năng lượng, ít chất thải, tái chế, tái sử dụng tối đa; áp dụng ISO 14000 cho tất cả các doanh nghiệp; bắt buộc các doanh nghiệp phải xử lý 100% nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại trước khi thải ra môi trường.

Tại Hải Phòng đang triển khai thí điểm sáng kiến “Xây dựng mạng lưới an sinh nông thôn hài hòa với đầu tư khu công nghiệp thân thiện môi trường” tại 4 xã, vùng. Đó là dự án Khu Công nghiệp Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), dự án tạo điều kiện phát triển ngành nghề nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và sử dụng lao động tại chỗ; đồng thời xây dựng các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và các trung tâm thương mại ở các vùng nông thôn. Ngoài ra, dự án còn đảm bảo lợi ích bền vững giữa khu công nghiệp và nông dân, bởi nó tạo việc làm ổn định cho lực lượng lao động dư thừa trong quá trình công nghiệp hóa nông thôn.