Đức hỗ trợ 1,8 triệu euro bảo tồn Phong Nha-Kẻ Bàng

Chính phủ Đức sẽ viện trợ không hoàn lại 1,8 triệu euro cho Việt Nam để thực hiện dự án bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình.

Theo thỏa thuận được Trưởng đại diện Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) Guenter Riethmacher và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Phan Lâm Phương ký ngày 19/10 tại Hà Nội, dự án sẽ được triển khai trong ba năm.

Mục tiêu của dự án là xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thành một khu du lịch bền vững và bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện và ổn định thu nhập cho người dân địa phương.

Dự án sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực chính như cải tiến công tác quản lý và bảo tồn; phục hồi rừng và quản lý vùng đệm; đẩy mạnh các điều kiện thu nhập trong vùng đệm; nghiên cứu và hỗ trợ triển khai kế hoạch phát triển du lịch kết hợp sử dụng rừng bền vững.

Tại vùng phụ cận Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng hiện có khoảng 56.000 dân sinh sống, trong đó có hơn 64% sống dưới mức nghèo theo tiêu chuẩn mới.