An ninh kho chứa nguồn phóng xạ VN chưa đảm bảo

Đó là nhận định của TS Ngô Đặng Nhân, cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ hạt nhân Việt Nam (VARANSAC), tại Hội thảo quốc gia “An ninh các nguồn phóng xạ” tổ chức tại Đà Lạt ngày 24/09.

Hội thảo do VARANSAC phối hợp với Tổ chức khoa học và Công nghệ hạt nhân Úc ( ANSTO ), Cơ quan Quản lý An ninh hạt nhân Mỹ ( NNSA ) tổ chức.

Theo ông Nhân, ngoài các biện pháp bảo vệ cơ quan thông thường, hầu hết số cơ sở có chứa nguồn phóng xạ ở nước ta đều chưa xây dựng được quy chế nội bộ đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ.

Nhiều cơ sở có nguồn phóng xạ kín phục vụ cho lĩnh vực Y tế (khoảng 35%) vẫn chưa quan tâm đúng đến vấn đề đảm bảo an ninh và chưa có các biện pháp quản lý về mặt hành chính và kỹ thuật cần thiết đối với nguồn phóng xạ. Trong đó, 22 nguồn phóng xạ hoạt độ lớn với mức độ nguy hiểm cao tại 13 cơ sở Y tế trong nước đang cần được đặc biệt lưu ý.

Trong số 188 cơ sở bức xạ và nguồn phóng xạ ở Việt Nam hiện nay, có tới 48% do các doanh nghiệp tư nhân quản lý. Nhoài ra, còn có những trường hợp cơ sở có chứa nguồn phóng xạ giải thể nhưng không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước. Đây là nguyên nhân dễ dẫn đến sự trôi nổi nguồn phóng xạ một cách nguy hiểm.