Việt Nam xây dựng bản đồ về điều kiện tự nhiên môi trường vùng biển

Sau nhiều năm nghiên cứu, khảo sát, GS.TS Bùi Công Quế, Viện Địa chất – Địa vật lý biển (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cùng các cộng sự ở 12 cơ quan nghiên cứu khoa học của nước ta đã xây dựng thành công 70 bản đồ tự nhiên môi trường vùng biển.

Các bản đồ nói trên bao gồm nhiều nhóm bản đồ khác nhau như bản đồ địa chất-vật lý biển, bản đồ khí hậu-khí tượng biển hay bản đồ thủy nhiệt động lực biển. Chúng có các tỷ lệ 1:1 000.000, 1:2.000.000, 1:4.000.000 được thiết lập bằng công nghệ GIS và số hóa, tạo thuận lợi cho việc tra cứu cập nhật dữ liệu, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng trong việc liên kết, tích hợp các loại bản đồ với nhau. Đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng được bản đồ về điều kiện tự nhiên môi trường vùng biển.

Các nhà khoa học đã thu thập, xử lý và bổ sung hàng loạt số liệu về mọi lĩnh vực mà các nhóm bản đồ đề cập đến việc nâng cao chất lượng bản đồ. Các bản đồ này thể hiện cấu trúc sâu và phân vùng động đất với các biểu hiện địa chấn, động đất trên toàn vùng biển Đông, góp phần phục vụ tốt cho công tác phân vùng tai biến trên toàn biển Đông cũng như thềm và rìa lục địa ven biển Việt Nam, công tác điều tra, tìm kiếm khoáng sản trên biển, việc nghiên cứu và dự báo khí tượng thủy văn biển cũng như các hoạt động kinh tế quốc phòng và quản lý biển.