Sức sống

ThienNhien.Net – Trên nền đất khô cằn, nứt toác vì hạn hán, một mầm cây nhỏ bé vẫn vươn lên. Đây là một hình ảnh tuyệt vời về sức sống của tự nhiên. Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nào, sự sống vẫn nảy mầm và sinh sôi.