Sản xuất bộ sinh phẩm phát hiện nhanh vi sinh vật gây bệnh

Nhóm nghiên cứu của Trường đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh do PGS, TS Trần Linh Thước đứng đầu đã nghiên cứu và sản xuất thành công bộ sinh phẩm phát hiện nhanh vi sinh vật gây bệnh trong mẫu thực phẩm.

Chỉ sau bốn giờ, bộ que thử này có thể phát hiện các vi khuẩn cần được kiểm soát trong thực phẩm do Bộ Y tế, Bộ Thủy sản quy định như: E.coli, Salmonella Spp, Shigella spp
 
Nhóm nghiên cứu cũng đã xây dựng được quy trình và bộ que thử để xét nghiệm một số các vi khuẩn thuộc danh mục cần kiểm soát trong thực phẩm ở các nước trên thế giới, nhưng chưa được đưa vào danh mục kiểm soát trong thực phẩm  ở Việt Nam
 
Bộ xét nghiệm phát hiện nhanh các vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm đã được một số đơn vị sử dụng ở dạng sản phẩm thử nghiệm như Viện Vệ sinh y tế công cộng, Trung tâm Y tế dự phòng, Công ty cổ phần Hải Việt (TP Hồ Chí Minh) và được đánh giá cao.