Bảo vệ và phát triển không gian xanh công cộng của Hà Nội

Ngày 03/08/2007, tại Hà Nội, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã phối hợp với Tổ chức HealthBridge (Canada) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hệ thống không gian xanh công cộng của Thủ đô Hà Nội”.

Hiện nay, tỷ lệ cây xanh công viên ở Hà Nội còn thấp so với chỉ tiêu tối thiểu cần có (chỉ khoảng 1m2/người, trong khi chỉ tiêu tối thiểu là 5m2/người). Các ý kiến tham luận tại hội thảo đều thống nhất cho rằng, để hướng tới một Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, thành phố cần có kế hoạch xây dựng những không gian xanh công cộng có tầm cỡ và những cơ chế chính sách cụ thể hơn nữa trong xây dựng mới và khai thác có hiệu quả các không gian xanh trong đô thị và các vùng ven đô.
Hội thảo cũng đưa ra một số giải pháp và  kiến nghị,  nhằm bảo vệ và  phát triển các không gian xanh công cộng, xây dựng đô thị theo hướng xanh – sạch – đẹp, góp phần tích cực trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa và đặc trưng truyền thống  của Thủ đô.