Đan Mạch: giúp phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam

ThienNhien.Net – Đan Mạch đã cung cấp những tài liệu đào tạo kỹ thuật thiết yếu nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho những nông dân nghèo Việt Nam trong việc phát triển bền vững nghề nuôi trồng thủy sản. Đây cũng là những kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững nhiều ngành nghề khác tại Việt Nam.

Thông qua dự án phát triển nghề đánh bắt cá (FSPS), Đan Mạch sẽ hỗ trợ đào tạo về kỹ thuật đánh bắt cá và kỹ thuật phát triển ngành nuôi trồng thủy sản cho những ngư dân nghèo Việt Nam. Chương trình đào tạo được hỗ trợ bằng những ấn phẩm xuất bản hàng năm và những tài liệu đào tạo kỹ thuật trong đó bao gồm những phương pháp đã từng được áp dụng ở nhiều nước khác trên thế giới.

Mục tiêu của chương trình đào tạo này là nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ngành nuôi trồng thủy sản, để có thể chịu được điều kiện khắc nghiệt của môi trường. Cùng với các bản báo cáo thực tế và những chỉ dẫn, Đan Mạch cũng đồng thời hỗ trợ Việt Nam những ấn phẩm minh họa bằng hình vẽ về “Những loài cá nước ngọt của Việt Nam” với hai ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt. Những ấn phẩm này đã giúp ích rất nhiều cho những nhà chuyên môn ngành cá, các trường đại học và những tổ chức nghiên cứu.

Nhờ vào một phần hỗ trợ của Đan Mạch từ năm 1993, ngành cá của Việt Nam đã có một bước phát triển vượt bậc. Năm 1995, doanh thu xuất khẩu chỉ đạt ở mức 550 triệu USD thì đến 2005, doanh thu đã đạt mức 3,3 tỷ USD. Trong tất cả các ngành thì Đan Mạch đặc biệt ưu tiên tập trung tăng cường phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản. Sự tăng trưởng trong nghề đánh bắt cá đang tạo ra rất nhiều việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống cho các cư dân nghèo, đồng thời nâng cao cơ hội phát triển kinh tế đặc biệt cho những người phụ nữ Việt Nam.