Vật liệu mới giúp lọc chất ô nhiễm

Các nhà nghiên cứu ở trường Đại học Northwestern (Mỹ) vừa giới thiệu một loại chất đặc quánh như gel có thể thấm hút các kim loại nặng gây ô nhiễm trong nước như chì hay thủy ngân.

Một khối nhỏ chừng vài cm vật liệu này có thể trải rộng ra trên mặt nước bằng diện tích của một sân bóng. Chất gel này đóng vai trò như một lớp màng lọc phân tử và có thể “tóm” được kim loại nặng có trong nước. Trước đây, một vật liệu ô-xít đã được sử dụng như lớp màng lọc phân tử nhưng nó chỉ có thể hút được các i-on kim loại nhỏ như magnesium hay kẽm. Loại gel mới này có thể hấp thu được các kim loại nặng như thủy ngân hay chì.