Chống chất độc sarin bằng sữa dê

Các chuyên gia tại Viện Hàn lâm khoa học Mỹ đã biến đổi gien các con dê để tạo ra một loại thuốc trong sữa của chúng có khả năng chống lại chất gây tác động đến thần kinh thuộc nhóm lân hữu cơ (organophosphates), chẳng hạn như khí độc sarin và VX.

Theo Hãng tin BBC, các nhà nghiên cứu đã “chêm” DNA dùng để tạo ra một dạng chất butyrylcholinesterase có khả năng vô hiệu hóa các chất nhóm lân hữu cơ và biến chúng thành một chỉ thị phân tử.
Chỉ thị phân tử này sau đó được đưa vào phôi dê. Việc này cho phép DNA trên kết hợp với chuỗi DNA của dê. Kết quả là dê sản sinh được một lượng đáng kể sữa chứa chất butyrylcholinesterase.