Cây trồng có thể chậm phát triển do thuốc trừ sâu

Bộ nông nghiệp Mỹ đã tiến hành nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc trừ sâu tới cây trồng từ những băn khoăn của nông dân. Họ cho rằng việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu với mục đích tăng năng suất cây trồng có thể đang góp phần làm giảm sự phát triển của cây.

Trường đại học Oregon đã tiến hành nghiên cứu vấn đề này trên chất hoá học nhân tạo có trong thuốc trừ sâu, qua đó cho thấy những chất này ảnh hưởng đến cây trồng thông qua việc phá vỡ quá trình vậ n chuyển Nitơ tự nhiên, giữa cây trồng và vi khuẩn trong đất. Sự dán đoạn này là nguyên nhân dẫn đến giảm năng suất mùa vụ và làm giảm đáng kể sự phát triển của cây.
 
Năm thành viên trong nhóm nghiên cứu, đứng đầu là phó giáo sư Jennifer Fox, trong báo cáo công nghệ nông nghiệp đã thừa nhận sự ảnh hưởng này đặc biệt là ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến đến cơ quan cảm nhận của vi khuẩn nốt rễ sống ở các nốt rễ trong đất.