500 tỷ đồng phát triển công nghệ sinh học trong thủy sản

Bộ Thuỷ sản dự kiến sẽ dành khoảng 500 tỷ đồng để triển khai đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020.

Mục tiêu của đề án là đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất, khuyến khích các hoạt động chuyển giao công nghệ, tăng cường tiềm lực về cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực cho công nghệ sinh học thủy sản; mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học thủy sản.

Đề án cũng sẽ tập trung nghiên cứu nhằm tạo ra các giống thủy sản có năng suất, chất lượng cao, các chế phẩm công nghệ sinh học phục vụ nuôi trồng và phát triển thủy sản; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch, tăng tỷ lệ thủy-hải sản được chế biến bằng công nghệ sinh học.

Đề án đặt mục tiêu xây dựng được một đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, thông qua việc cử đi đào tạo ở những nước có nền công nghệ sinh học thủy sản phát triển.