Thụy Sĩ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ cải thiện môi trường

Ngày 17/07, tại Hà Nội, Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam và Bộ Kinh tế Thuỵ Sĩ đã ký bản thoả thuận về Quỹ Uỷ thác Tín dụng Xanh với Ngân hàng Thương mại Á châu, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam và Ngân hàng Quốc tế Việt Nam.

Theo biên bản thoả thuận này, Thuỵ Sĩ sẽ tài trợ cho Quỹ Uỷ thác Tín dụng Xanh 5 triệu USD trong giai đoạn đầu. Mục tiêu của Quỹ là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam nhằm tạo ra các hoạt động tích cực đối với môi trường.
Quỹ Uỷ thác Tín dụng Xanh tạo điều kiện tiếp cận với nguồn tài chính đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua việc bảo lãnh 50% khoản đầu tư cho các dự án đầu tư cụ thể về áp dụng các biện pháp sản xuất mang hiệu quả môi trường. Nếu khoản đầu tư đạt được cải thiện môi trường dự kiến thì doanh nghiệp sẽ được hoàn tới 25% chi phí đầu tư.
Với sự thành công của mô hình này ở các nước Mỹ Latin, Thuỵ Sĩ hy vọng Quỹ sẽ tiếp tục thành công ở Việt Nam.