Thêm một vườn quốc gia hoạt động

Ngày 4/7, Sở NN&PTNT Ninh Thuận cho biết UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Ban quản lý vườn quốc gia Phước Bình (thuộc xã Phước Bình, huyện Bác Ái) trên cơ sở quyết định công nhận của Thủ tướng Chính phủ.

Vườn quốc gia Phước Bình thuộc loại rừng đặc dụng, nhiệt đới mưa ẩm đặc trưng của Việt Nam với tổng diện tích tự nhiên 19.814ha, phân thành ba phân khu: bảo vệ nghiêm ngặt (10.486ha), phục hồi sinh thái (9.144ha), hành chính – dịch vụ (194ha). Theo thống kê, vườn hiện có trên 650 loài thực vật, khoảng 350 loài động vật, trong đó ít nhất 30 loài có tên trong Sách đỏ thế giới.
Như vậy, hiện tỉnh Ninh Thuận có hai vườn quốc gia: núi Chúa (Ninh Hải), Phước Bình (Bác Ái).