Bảo tồn đàn dơi ngựa tại chùa Mahatup (Sóc Trăng)

Hội đồng khoa học tỉnh Sóc Trăng vừa thẩm định đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn quần thể đàn dơi ngựa tại chùa Mahatup (chùa Dơi) thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng”. Đây là một đề tài có ý nghĩa bảo tồn đa dạng sinh học cao.

Theo nghiên cứu chuyên đề về dơi ngựa của Viện Sinh thái tài nguyên Sinh vật Việt Nam được tiến hành từ 2001 đến 2004, trong cả nước hiện còn 2 loài dơi ngựa Thái Lan và dơi ngựa lớn, nhưng chỉ tìm thấy ở địa bàn tỉnh Sóc Trăng (tại chùa Dơi (thành phố Sóc Trăng) với số lượng từ 2.500 – 3.000 con, tại chùa cũ Lịch Hội Thượng (huyện Long Phú) chỉ còn khoảng 200-300 con). Sóc Trăng là nơi duy nhất trong cả nước có điều kiện để bảo tồn loài dơi ngựa Thái Lan; riêng loài dơi ngựa lớn, đang ở trong tình trạng báo động đỏ và nguy cơ tuyệt chủng là rất lớn.
 
Đề tài trên không chỉ có ý nghĩa bảo tồn đa dạng sinh học mà cả về kinh tế- xã hội, đặc biệt là trong việc phát triển du lịch, vì Sóc Trăng xưa nay được nhắc đến nhiều nhờ có điểm du lịch nổi tiếng Chùa Dơi.