Việt Nam và Pháp hợp tác về môi trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực và ông Alain Juppé, Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Sinh thái, Quy hoạch và Phát triển Bền vững Pháp hôm nay đã ký Nghị định thư về Hợp tác về quản lý tài nguyên nước. Hai bên cam kết cùng xây dựng cơ chế quan hệ đối tác nhằm tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước và chống ô nhiễm môi trường tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí phương hướng hợp tác trong thời gian tới, cụ thể: Pháp cam kết tăng cường hợp tác về xây dựng thể chế và tăng cường năng lực quản lý tài nguyên nước, cam kết hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật – công nghệ, về công tác đào tạo, nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ tài nguyên nước và xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên nước.

Để triển khai thực hiện Bản ghi nhớ, hai bên sẽ sớm xúc tiến thành lập Ủy ban Pháp-Việt về tài nguyên nước, gồm đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Sinh thái, Quy hoạch và Phát triển Bền vững của Pháp.

Trong chuyến đi lần này, Bộ trưởng Mai Ái Trực cũng có các buổi làm việc với các bộ, ngành hữu quan của Pháp phụ trách việc quản lý tài nguyên nước, các thể chế tài chính của Pháp quan tâm đến lĩnh vực tài nguyên nước, một số hiệp hội doanh nghiệp về tài nguyên nước và thăm một số cơ sở xử lý nước thải và quản lý lưu vực sông của Pháp.