Sẽ thu phí khí thải qua xăng dầu

Đó là chủ đề hội thảo góp ý dự thảo Nghị định về thu phí bảo vệ môi trường đối với các hoạt động làm phát sinh khí thải, diễn ra ngày 31/5, tại Hà Nội.

TS Nguyễn Văn Tài, Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường (Bộ Tài nguyên & Môi trường), cho biết, hiện đã có đủ căn cứ, lý do và sự cần thiết để ban hành quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. Dự kiến, dự thảo nghị định sẽ được trình cấp có thẩm quyền trước cuối năm 2007.