Triển lãm ảnh “Khám phá đa dạng sinh học của Việt Nam” – Ra mắt cuốn sách “Lịch sử tự nhiên” (tiếng Việt)

ThienNhien.Net – Ngày 25/5/2007 sắp tới, tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (IEBR) – Hà Nội, IEBR và Trung tâm Đa dạng sinh học và Bảo tồn (CBC) thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ (AMNH) tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác trong nghiên cứu và bảo tồn nguồn tài nguyên sinh học quý hiếm của Việt Nam. Một buổi ra mắt sách và triển lãm ảnh cũng sẽ được giới thiệu trong buổi lễ này.

Cuốn sách Việt Nam: Lịch sử Tự nhiên là cuốn sách toàn diện đầu tiên về lịch sử tự nhiên của Việt Nam. Phiên bản tiếng Anh được phát hành bởi Nhà xuất bản Trường đại học Yale, phiên bản tiếng Việt do Công ty Lotus ấn hành. Các tác giả của cuốn sách là: Tiến sỹ Eleanor Sterling, Giám đốc CBC/AMNH, Tiến sỹ Martha Hurley và Tiến sỹ Lê Đức Minh, những nhà nghiên cứu tại CBC.

Được minh họa bằng rất nhiều bản đồ, ảnh chụp và 35 ảnh vẽ, cuốn sách giới thiệu đầy đủ về các loài động, thực vật của Việt Nam và những phân tích về các yếu tố tạo nên sự tiến hóa và phân bố của các loài này. Việt Nam: Lịch sử Tự nhiên được Hội các Nhà xuất bản Mỹ công nhận là sách tốt nhất năm 2006 trong lĩnh vực sinh học.

Triển lãm ảnh Khám phá Đa dạng sinh học của Việt Nam cũng sẽ được giới thiệu trong dịp này. Triển lãm nêu bật sự độc đáo của đa dạng sinh học Việt Nam và có thể truy cập tại website http://www.amnh.org/education/resources/rfl/web/vietnam_biodiv/.
Các báo cáo và thông tin chi tiết có thể tìm thấy trên trang web:
http://cbc.amnh.org/vietnamresearch/viet_main.html
http://cbc.amnh.org/center/programs/gis.html


Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (IEBR) được thành lập năm 1990 với nhiệm vụ nghiên cứu về hệ động, thực vật Việt Nam, đào tạo trong lĩnh vực bảo tồn và đánh giá nguồn tài nguyên sinh vật của đất nước nhằm khuyến khích việc sử dụng bền vững và bảo vệ đa dạng sinh học. (http://www.iebr.ac.vn).

Trung tâm Đa dạng sinh học và Bảo tồn thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ (CBC-AMNH) với các hoạt động nghiên cứu, giáo dục nhằm giúp mọi người tham gia vào công cuộc bảo tồn mà chính con người là tác nhân chính gây nên sự mất mát tài nguyên sinh vật (http://www.cbc.amnh.org).

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ (AMNH) tại New York là một trong những viện khoa học, giáo dục và văn hóa hàng đầu trên thế giới. Từ khi thành lập năm 1869, Bảo tàng luôn phát huy nhiệm vụ khám phá, nghiên cứu văn hóa nhân văn, thế giới hoang dã thông qua các chương trình rộng khắp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục và triển lãm (http://www.amnh.org).