Hội thảo "Một số kinh nghiệm thực thi các cam kết với WTO trong lĩnh vực thuỷ sản"

Ngày 16-17/4/2007 tại Hà Nội, Bộ Thuỷ sản phối hợp với Dự án Luật Thuỷ sản, Giai đoạn II – Ðưa luật vào cuộc sống – đã tổ chức Hội thảo ‘Một số kinh nghiệm thực thi các cam kết với WTO trong lĩnh vực thuỷ sản".

Tham dự hội thảo có các đại biểu là những nhà quản lý của Bộ Thuỷ sản, của một số địa phương có nghề cá phát triển và của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thuỷ sản, các chuyên gia Nauy và Thái Lan. Thứ trưởng Lương Lê Phương phát biểu khai mạc hội thảo. Thứ trưởng khẳng định việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới hoàn toàn phù hợp với xu hướng hội nhập thế giới hiện nay. Tuy nhiên để đáp ứng được những đòi hỏi của tổ chức cũng như hưởng lợi đầy đủ từ việc là thành viên của WTO thì Ngành Thuỷ sản Việt Nam còn nhiều việc phải làm như vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn sản phẩm thuỷ sản, hoàn thiện hệ thống luật thuỷ sản.

Các báo cáo trong hội thảo cung cấp nhiều thông tin bổ ích về các nguyên tắc của WTO cũng như những cam kết của Việt Nam về thương mại hàng hoá và những ảnh hưởng đến sự phát triển thuỷ sản của Việt Nam, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuỷ sản Việt Nam phù hợp với yêu cầu của WTO. Các báo cáo viên đến từ Thái Lan đã đem lại cho hội thảo kinh nghiệm của Thái Lan trong quá trình hoàn thiện pháp luật nghề cá trong lộ trình thực hiện các hiệp định cam kết với WTO và một số vấn đề kỹ thuật liên quan đến an toàn vệ sinh thuỷ sản.

Các đại biểu đã tham gia hỏi đáp xung quanh các nội dung trong báo cáo. Hội thảo đã thảo luận sôi nổi liên quan đến các vấn đề như những hỗ trợ được phép của Nhà nước đối với Ngành Thuỷ sản sau khi gia nhập WTO, giải quyết tranh chấp trong thương mại hàng hoá, vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hoàn thiện pháp luật thuỷ sản để đáp ứng yêu cầu của WTO Các báo cáo và các ý kiến thảo luận đều khẳng định, thuỷ sản là ngành được tiếp cận sớm với thị trường thế giới vì vậy trong một số lĩnh vực đã đáp ứng được các yêu cầu của WTO, cần tiếp tục bổ sung và chỉnh sửa hệ thống pháp luật nghề cá cho phù hợp với tình hình mới, và việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho ngành thuỷ sản vững bước trên con đường phát triển.