Tăng cường vai trò của người lao động trong bảo vệ môi trường

Sáng 25-12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Diễn đàn Công nhân lao động, doanh nghiệp vì môi trường lần thứ 2.
Diễn đàn nhằm tăng cường vai trò của người lao động tại các doanh nghiệp trong hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, qua đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu dùng bền vững, triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; khuyến khích các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường.

Ngày 19-4-2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Tài nguyên và môi trường đã ký kết Chương trình phối hợp về việc bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2018-2023.

Toàn cảnh diễn đàn.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp một cách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã và đang chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về môi trường của người lao động.

Người lao động đã thực sự hiểu rõ vai trò quan trọng của mình trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cũng trong giai đoạn vừa qua, những điểm sáng trong khắc phục, cải thiện ô nhiễm môi trường từ các dự án, chương trình đã được triển khai cho thấy những hướng đi phù hợp, hiệu quả, cần phát huy nhân rộng.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động trong xử lý, giảm thiểu rác thải nhựa; thực trạng vấn đề xử lý rác thải nhựa, chất thải rắn tại các doanh nghiệp; công tác giám sát bảo vệ môi trường của người lao động trong doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm, mô hình hay của các tổ chức công đoàn, người lao động trong công tác xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, sản xuất xanh bền vững.

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường phát động phong trào “Công nhân lao động vì môi trường” năm 2020 nhằm tăng cường vai trò của các tổ chức công đoàn, người lao động trong hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu.