Đà Nẵng: Đưa vào hoạt động bãi rác đạt tiêu chuẩn quốc tế

Sáng 31/12/2006, Ban Quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 8 đã làm lễ bàn giao, khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động bãi rác đạt tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh môi trường tại Khánh Sơn (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu).

Khu liên hợp xử lý chất thải bãi rác Khánh Sơn có tổng diện tích 50 ha, bước đầu xây dựng hộc xử lý rác đô thị và hộc rác nguy hại trên diện tích 15,5 ha, các trạm xử lý nước rỉ, bể tiếp nhận phân cô đặc, trạm bơm và nhà điều hành… với tổng vốn đầu tư 2,8 triệu USD. Đây là bãi rác đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam, đảm bảo hoạt động thu gom, xử lý rác tại Đà Nẵng trong vòng 15 năm