Thủ tướng cho phép người dân ở Bình Dương tiếp tục nuôi thí điểm đàn hổ hiện có

ThienNhien.Net – Câu chuyện về hổ nuôi nhốt tại Bình Dương cuối cùng đã được quyết định. Thủ tướng đã đã chấp nhận kiến nghị của Bộ NN&PTNT: Không tịch thu, mà sẽ hướng dẫn người nuôi lập phương án và hồ sơ đăng ký trại nuôi cùng các điều kiện an toàn, bảo đảm duy trì, phát triển động vật lâu dài, phù hợp với luật pháp.

Ngày 04/04/2007, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1761/VPCP-NN gửi các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công an, Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc nuôi hổ tại tỉnh Bình Dương. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tại Công văn số 05/BC-BNN-KL ngày 27/03/2007 về việc xử lý nuôi nhốt hổ trái phép tại tỉnh Bình Dương và giao cho bộ này chỉ đạo việc thực hiện theo thẩm quyền của mình.

Được biết, lần này Bộ trưởng Bộ NN&PTNT không đề nghị tịch thu đàn hổ rồi mới giao lại cho người nuôi như đề nghị tại cuộc họp liên ngành lần trước. Trong công văn kiến nghị gửi Thủ tướng, Bộ NN&PTNT tuy vẫn khẳng định những tổ chức, cá nhân ở Bình Dương mua hổ và một số động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để nuôi nhốt là trái với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan ở thời điểm nuôi và các văn bản pháp luật hiện hành, nhưng cho rằng điều đó là có lý, do: việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa thường xuyên, nhiều người dân và chính quyền địa phương chưa nắm vững pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền không giải quyết vụ việc ngay từ đầu, để kéo dài quá lâu. Bên cạnh đó, một số quy định của pháp luật còn có khía cạnh chưa rõ, việc hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước của các cơ quan có chức năng tỉnh Bình Dương và Bộ NN&PTNT chưa sâu sát, kịp thời. Mặt khác, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cũng cho rằng Công ty bia Thái Bình Dương (ông Ngô Duy Tân) khi mua hổ lần đầu và các lần hổ đẻ có báo cáo cho đại diện chính quyền địa phương, nuôi công khai, có chuồng trại, chăm sóc vật nuôi tốt. Bộ trưởng cũng thừa nhận hiện nay trong nước chưa có cơ sở nào khác có điều kiện để nuôi hổ với số lượng lớn tốt hơn. Các cơ sở hiện có thuộc Bộ NN&PTNT và một số địa phương đều nhằm cứu hộ động vật như “bệnh viện cho động vật hoang dã”, không có điều kiện nuôi lâu dài hoặc nuôi thích nghi trước khi trả lại hoang dã. Hiện Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn đang cứu hộ một con hổ thu từ tỉnh Đồng Nai cũng là con hổ đầu tiên được đưa đến cứu hộ tại trung tâm này. Bộ trưởng còn khẳng định đàn hổ hiện nay đang được các tổ chức, cá nhân nuôi ở Bình Dương hầu như không thể trả lại hoang dã.

Vì những lý do trên, Bộ trưởng NN&PTNT đề nghị Thủ tướng cho phép các tổ chức, cá nhân tại Bình Dương được tiếp tục nuôi thí điểm hổ và một số loài động vật nguy cấp, quý, hiếm hiện có. Bộ sẽ hướng dẫn những người nuôi nói trên lập phương án và hồ sơ đăng ký trại nuôi theo đúng quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP, đảm bảo các điều kiện về an toàn đối với người nuôi và nhân dân trong vùng, đồng thời phải an toàn đối với gia súc; chăm sóc, duy trì, phát triển động vật lâu dài, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế có liên quan. Bộ NN&PTNT và chính quyền các cấp sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra thực thi nghiêm các quy định pháp luật hiện hành để tiếp tục ngăn chặn tình trạng săn, bắt, mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trái phép; mặt khác sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất Chính phủ việc hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan.