Tổ chức hội nghị toàn quốc về quản lý tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết trong hai ngày 27 và 28/02 tới, Bộ sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc kiểm điểm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ năm 2002 đến nay.

Đối với lĩnh vực đất đai, hội nghị sẽ tập trung làm rõ những nguyên nhân gây chậm trễ trong công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, chất lượng các quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; những vướng mắc trong giao đất cho thuê đất; những khó khăn và nguyên nhân gây cản trở quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số vấn đề khác.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, hội nghị sẽ tập trung tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tổ chức đánh giá hiện trạng môi trường, tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo môi trường chiến lược, đánh giá tác động cam kết bảo vệ môi trường; việc phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường liên tỉnh, bảo vệ môi trường lưu vực sông, giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, những điểm nóng về môi trường tại địa phương.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên Môi trường cũng sẽ cùng với các bộ, ngành và các địa phương bàn biện pháp tháo gỡ các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, lĩnh vực quản lý địa chất và khoáng sản, lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.