Phát hiện những hồ nước ở Nam cực

Tạp chí ”Khoa học” của Mỹ số ra ngày 15/02 cho biết các nhà khoa học đã phát hiện những hồ nước khổng lồ nằm sâu khoảng 700 mét dưới lớp băng ở Nam cực.

Theo các nhà khoa học, các hồ này tồn tại theo cơ chế lúc cạn, lúc đầy và sự tồn tại của chúng không phải là hệ quả của hiện tượng Trái đất ấm lên, bới chúng nằm quá sâu nên những thay đổi về nhiệt độ trên bề mặt lớp băng không ảnh hưởng gì.

Các nhà khoa học ước tính khoảng 90% lượng nước ngọt trên Trái đất nằm dưới lớp băng dày bao phủ Nam cực và nếu toàn bộ số băng này tan chảy, mực nước biển trên thế giới sẽ dâng cao 7 mét.

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, chỉ cần nước biển dâng thêm 1 mét cũng đủ gây thảm hoạ cho các khu vực ven biển và các vùng đất thấp trên thế giới.