Hà Nội: 300 hộ dân thiếu nước vì bị dự án “bỏ quên”

Tại cuộc đối thoại giữa lãnh đạo TP Hà Nội, các sở ngành và đại diện cán bộ chủ chốt của hơn 230 xã phường, diễn ra ngày 06/02, đại diện phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) đã “truy” Giám đốc Sở GTCC Nguyễn Văn Khôi về việc hàng trăm hộ dân ở đây đã nhận được lời hứa từ tháng 10/2006 sẽ có nước sạch mà tới nay chưa thấy đâu.

Hóa ra đơn vị tư vấn đã sơ suất khi lập dự án nên mặc dù dự án đã thi công nhưng 300 hộ dân thuộc phạm vi dự án lại bị “bỏ quên”! Một thực tế cũng đã được chỉ ra là nhiều cán bộ thiếu sâu sát thực tế, có nơi có tới hàng trăm người dân kéo đi khiếu kiện vượt cấp mà chính quyền cơ sở không hề biết!