Ra mắt Viện Khoa học Công nghệ & Quản lý môi trường

Sáng ngày 19/01/07, tại buổi ra mắt Viện Khoa học Công nghệ & Quản lý Môi trường (IESEM), GS.TSKH Lê Huy Bá, Viện trưởng, cho biết phương châm của IESEM là vừa đào tạo vừa nghiên cứu, lấy kết quả nghiên cứu làm mô hình đào tạo.
Hằng năm, IESEM sẽ tổ chức tuyển sinh, đào tạo từ trung cấp đến sau đại học các chuyên ngành về môi trường và sẽ triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Ngoài ra, IESEM cũng đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên ngành về quản lý môi trường cho CB-CNV của các cơ quan Nhà nước.