Sản xuất chất phụ gia để pha chế nhiên liệu sinh học

Bộ Công nghiệp đang bước đầu triển khai công nghệ sản xuất các loại hóa chất, phụ gia cần thiết để pha chế nhiên liệu sinh học với xăng dầu khoáng.
Các đơn vị thuộc Bộ sẽ ứng dụng và làm chủ công nghệ sản xuất các chất phụ gia, chất xúc tác để pha chế xăng với ethanol, diesel sinh học và diesel khoáng; triển khai sản xuất các hoá chất, phụ gia cung cấp cho các cơ sở pha chế.

Bộ Công nghiệp dự kiến trong giai đoạn 2007 – 2010 sẽ làm chủ được công nghệ này và sản xuất thử nghiệm trong nước với quy mô nhỏ. Giai đoạn 2011 – 2015, Bộ sẽ mở rộng các cơ sở sản xuất phụ gia, hóa chất đảm bảo cho nhu cầu phối trộn xăng E5/E10, dầu B5/B10. Tổng kinh phí thực hiện dự án là khoảng 20 tỷ đồng.

Theo Bộ Công nghiệp, việc sử dụng nhiên liệu sinh học để thay thế dần xăng dầu khoáng sẽ là điều tất yếu ở nhiều quốc gia trên thế giới trong vài chục năm tới. Việc sử dụng nhiên liệu sinh học sẽ đem lại nhiều lợi ích về môi trường, góp phần xây dựng ngành kinh tế nông nghiệp bền vững, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động khu vực nông thôn, đồng thời cũng giúp giảm chi phí và kéo dài thời gian sử dụng máy móc.