Cần Thơ: Quy hoạch nghề nuôi cá tra theo hướng bền vững

ThienNhien.Net – Thành phố Cần Thơ vừa triển khai việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch diện tích sản xuất và tiêu thụ cá tra trên địa bàn đến năm 2010, và định hướng đến năm 2020 gắn liền với năng lực thu mua chế biến của các nhà máy chế biến và đảm bảo việc tiêu thụ cá tra cho người nuôi, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nuôi cá tra bền vững.

Theo đó, diện tích quy hoạch nuôi và tiêu thụ cá tra trên địa bàn thành phố đến năm 2010 đạt diện tích 1.300 ha, sản lượng nuôi đạt 188.500 tấn, sản lượng chế biến đạt 75.400 tấn, và kim ngạch xuất khẩu đạt 196 triệu USD. Đến năm 2015, đạt diện tích nuôi 1.500 ha, sản lượng nuôi đạt 188.500 tấn, sản lượng chế biến 90.000 tấn, và kim ngạch xuất khẩu 252 triệu USD. Diện tích nuôi đến năm 2020 sẽ giữ ở mức 1.600 ha.

Cùng với quy họach phát triển diện tích nuôi, theo quy hoạch chung thì số lượng nhà máy chế biến thủy sản đến năm 2010 sẽ tăng lên 21 nhà máy và tăng lên 32 nhà máy trong năm 2020. Số lượng nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu tăng sẽ đồng thời với kế hoạch tăng cường kiểm soát tốt môi trường, nhằm đảm bảo cho môi trường nước phục vụ nuôi cá tra của bà con phát triển ổn định.

Năm 2008, diện tích thả giống cá tra của Cần Thơ đã tăng lên 1.331 ha mặt nước, trong khi theo quy hoạch phát triển của ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ trước đây, cho đến năm 2010, diện tích nuôi cá tra trên địa bàn mới đạt 1.000 ha.

Tình trạng phát triển nóng về diện tích được mở rộng ồ ạt do lợi nhuận từ nuôi cá tăng cao, đã gây nên tình trạng lúc thiếu lúc thừa cá nguyên liệu, gây nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ cá tra trong dân, kèm theo là giá cá tra giảm, nhiều nông dân điêu đứng vì bị thua lỗ và nợ nần, dẫn đến tình trạng ở nhiều địa phương xảy ra tình trạng “treo ao”, không tiếp tục thả nuôi trong năm sản xuất 2009.

Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Cần Thơ đang cùng các sở, ngành, Hiệp hội Thủy sản Cần Thơ tập trung tìm hiểu tình trạng 400 ha đang “treo ao” của người dân, để có cách giải quyết cụ thể, đảm bảo cho sản xuất nuôi, chế biến xuất khẩu cá tra trong năm 2009.