Hội nghị toàn cầu về lĩnh vực biển sẽ được tổ chức tại Việt Nam

Hội nghị toàn cầu lần thứ 4 về đại dương, vùng bờ và các đảo dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 07 đến 11/04/2008 và có khoảng 500 đến 800 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Tiến sĩ Biliana Cicin-Sain, đồng chủ tịch Ban chỉ đạo Diễn đàn toàn cầu về đại dương, vùng bờ và các đảo cho biết, Hội nghị sắp tới có 11 chủ đề với trọng tâm tập trung vào các lĩnh vực như quản lý hệ sinh thái và quản lý tổng hợp đại dương và vùng bờ; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học đại dương và vùng gần bờ; khai thác và nuôi thuỷ sản theo hướng bền vững; bảo vệ môi trường biển và các tài nguyên; đẩy mạnh công tác truyền thông để giáo dục cộng đồng trên phạm vi toàn cầu về ý thức khai thác và bảo vệ tài nguyên biển bền vững; giao thông hàng hải và  tăng cường thực hiện các hiệp định về đại dương trong các vùng kinh tế các nước đang phát triển.
 
Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường sự quan tâm chung về đại dương (72% diện tích của Trái đất), vùng bờ (nơi sinh sống của 50% dân số thế giới) và các đảo của 43 quốc gia trên thế giới (các quốc gia này có lãnh thổ là các đảo, phụ thuộc rất nhiều vào đại dương) để đạt được mục tiêu chung phát triển bền vững.
 
Các cơ quan tổ chức và nhà tài trợ chính cho hội nghị gồm Chính phủ Việt Nam và Bộ Thuỷ sản, Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Mạng lưới tài nguyên và đào tạo về tài nguyên nước quốc tế (IWLEARN), Ủy ban Hải dương học liên chính phủ (IOC), Tổ chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO), Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP), Trung tâm Chính sách biển Getard Jmangoe, Trường Đại học Delaware (Hoa Kỳ), Mạng lưới đại dương thế giới (WON) và Tổ chức Biển và Ðại Dương quốc tế.