Quyết định Số: 54 /2006/QĐ-BNN của Bộ NN&PTNT ban hành ngày 05/07/2006 về việc công bố Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc