Phát triển hệ thống quản lý thông tin ngành lâm nghiệp giai đoạn II

ThienNhien.Net – Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án “Phát triển hệ thống quản lý thông tin ngành lâm nghiệp giai đoạn II” do Chính phủ Phần Lan tài trợ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và phê duyệt nội dung văn kiện dự án và tổ chức thực hiện dự án theo các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

Được biết, trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo tổng kết Dự án Phát triển hệ thống quản lý thông tin ngành lâm nghiệp (Formis) giai đoạn 1. Dự án này được bắt đầu thực hiện từ tháng 5/2009 và kết thúc vào 31/12/2012.

Dự án được thực hiện tại Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Tổng thể mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống thông tin hiện đại cho ngành lâm nghiệp thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhằm cung cấp thông tin chính xác cho quá trình ra quyết định tại các cơ quan lâm nghiệp các cấp.

Trong thời gian thực hiện dự án, có 5 kết quả đã đạt được là: Quy trình, thủ tục và cơ chế trao đổi thông tin giữa các cơ quan lâm nghiệp được đưa vào sử dụng; hệ thống báo cáo cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác; tăng cường năng lực thu thập và quản lý thông tin; hạ tầng công nghệ thông tin được nâng cấp và thiết lập mới; tăng cường năng lực cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam.

Đánh giá kết quả dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, dự án đã thành công trong việc xây dựng nền tảng kỹ thuật của một hệ thống thông tin hiện đại có thể giúp đạt được mục tiêu tổng thể khi hệ thống được triển khai trên toàn quốc, kiến trúc hệ thống thông tin và phương pháp xây dựng hệ thống thông tin là phù hợp, hiệu quả và hiệu suất phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.