WVV tuyển Quản lý tài chính

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới  (WVV) cần tuyển Quản lý tài chính, làm việc tại Quảng Nam.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/7/2022